Užduotys paskaitos metu

1. Užduotis

Į tekstinį lauką įvedamas duomenų masyvas turintis n,n elementų. Pavyzdžiui:
1 2 0
5 1 4
2 2 1

Parašykite programą kuri įstrižainėse padarytų skaičius 0 ir išvestų tokį masyvą:
0 5 0
2 0 2
0 4 0


2 Užduotis

1. Išveskite projektų informaciją į puslapį kaip parodyta 5 skaidrėje.

2. Iš prieš tai turėto masyvo apskaičiuokite už kokią sumą vykdoma projektų kiekvienais metais ir
pateikite informaciją 6 skaidrėje pateikta lentele.
3. Pamėginkime prie kiekvieno projekto padaryti pasirinkimo lauką (checkbox), pasirinkus
projektus ir paspaudus skaičiuoti turėtų suskaičiuoti visą šių projektų sumą.
Paskutinį kartą modifikuota: Pirmadienis, 2022 rugpjūčio 29, 10:25